رابطه جنسی و ویروس کرونا

این روزها ویروس کرونا ( کوید-19) و راه های انتقال آن به شدت شیوع پیدا کرده است. افراد سعی دارند. با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش این خطر را از خود دور کنند. بیشترین دغدغه ای که افراد دارند در خصوص رابطه جنسی و کرونا است. آیا در این روزها می…

توضیحات بیشتر