کلینیک دکتر هما پرند مجهز به یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاههای لیزرمونالیزا در دنیا می باشد. از این دستگاه برای درمان بسیاری از بیماریها می توان استفاده کرد.

لیزر مونالیزا برای درمان خشکی واژن، لیزر توسط اسکنر خود بافتهای مشکل دار را شناسایی می کند. سپس ارسال پالسهای کوچکی از لیزر به سطح واژن (لایه اپی تلیال) و عمق آن را شروع می کند. نتیجه این کار ایجاد زخمهایی بسیار ریز در سطح واژن است که منجر به این می شود که بدن شروع به ترمیم خود و ایجاد بافتهای نو و تازه بکند. نتیجه نهایی کار درمان کامل خشکی واژن و در کنار آن جوانسازی واژن از طریق کلاژن سازی توسط خود بدن است.